ĐẢNG THẦY CHẠY

Bài thơ năm chữ của Phan Huy,
Dã-Thảo đọc xong thấy đúng y,
Ung thư chạy từ trên xuống dưới,
Chưa kể giòi bọ lúc nhúc di.

Không biết ông Trọng có thấy không?
Mà sao như có mắt không tròng?
Thử hỏi sao ông không từ chức?
Dẹp đảng bạo tàn để lấy công?

Phan Huy nói đúng ông nên nghe,
Nếu ông có lỡ mà tham nhũng,
Dân nghĩ tình người, công cứu dân!
Đừng để ngoài tai lời dân nói,
Ráng lên ông Trọng kẻo muộn rồi!!!

DTQT. 30/05/2018.

THƠ PHAN HUY MPH

Này ông Trọng lú ơi
Mách với ông vài lời
Bệnh của triều nhà Sản
Thầy thuốc đã chạy rồi

Làm sao mà chữa được
Ung thư đã di căn
Khắp từ trên xuống dưới
Suốt từ trong ra ngoài

Ông thử nhìn mà coi
Lũ giòi bọ loi nhoi
Đám chuột chù lúc nhúc
Bốn triệu con hẵn hoi

Cái bình hoa liềm búa
Cùng xác ướp ma Hồ
Chính là nơi ẩn nấp
Cho băng đảng tội đồ

Bây giờ ông nhóm lò
Đốt bao giờ mới hết
Bốn triệu con chuột chù
Và sâu giòi rắn rết

Chỉ còn cách duy nhất:
Đốt căn nhà mục nát
Là tiêu luôn bình hoa
Và hang Hồ đại ác

Cũng chỉ còn cách ấy
Là dứt khoát thành công
Lịch sử ghi công ông
Người Đốt Nhà vĩ đại.

http://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản…

View original post 14 more words

3 thoughts on “ĐẢNG THẦY CHẠY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.