TT TRUMP RỜI MILITARY HOSPITAL (Philip Crowther)

Cùng Các Bạn,

Sáng nay nghe tin TT Trump đã rời khỏi Walter Reed Military Hospital, DT mừng, và chắc các Bạn cũng mừng nên DT lên Net xem và đưa xuống vài video của Philip Crowther, post lên page mời các Bạn xem cho vui.

Thân mến,

DTQT. 05/10/2020

Image

Still Standing Firm Hight

8 thoughts on “TT TRUMP RỜI MILITARY HOSPITAL (Philip Crowther)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.