TẠP GHI (Lõm Bõm) – 3

Cùng Bạn Đọc,

Xin phép Nguyệt Mai và Anh Đỗ Hồng Ngọc cho Dã-Thảo Reblog file này vì lâu ngày quá không đọc Pháp Lý, nay đọc được thấy vui trong lòng. Già rồi mà vẫn bận rộn suốt ngày nên vừa làm việc vừa niệm Phật cho yên tấm lòng. Thành thật cảm ơn Nguyệt Mai và Đỗ Hồng Ngọc.
Mời các Bạn đọc “Tạp Ghi” của Đỗ Hồng Ngọc.

Thân mến,
DTQT. 22/03/2021.

Trần Thị Nguyệt Mai

Đỗ Hồng Ngọc

“4 lời nguyện rộng lớn

Không biết ai là người đã viết nên “4 lời nguyện rộng lớn” (tứ hoằng thệ nguyện) này nhưng từ thời Lục tổ Huệ Năng (TK VII) đã thấy đề cập và cho đến nay hằng ngày các tu sĩ cũng như cư sĩ theo con đường của Phật đều tụng niệm như một lời nhắc nhở để… đừng bao giờ quên:

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Chúng sanh thì “vô biên”, phiền não thì “vô tận”, pháp môn thì “vô lượng”, còn Phật đạo thì “vô thượng”…

Chuyện kể có vị thiền sinh được Thầy cho có một chữ làm “công án” để mà nghiền ngẫm suốt mấy năm trời: “Vô”! Đọc Bát Nhã Tâm Kinh…

View original post 1,078 more words

14 thoughts on “TẠP GHI (Lõm Bõm) – 3

  1. Chị Dã Thảo thân mến,
    Cảm ơn chị đã chia sẻ bài này cho nhiều người đọc. Chắc chắn anh Đỗ Hồng Ngọc cũng sẽ rất vui. Nhưng xin chị sửa lại câu cuối của phần giới thiệu, sẽ nên như vầy: Mời các Bạn đọc “Tạp Ghi” của Đỗ Hồng Ngọc.
    Cảm ơn chị Dã Thảo thật nhiều.
    Thân mến chúc anh chị luôn được sức khỏe, an lành.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.