Hương Muộn

Nguyệt Mai ơi, xin được reblog bài thơ của Trang Châu lên trang nhà: dathaoqutrn.Wordpress.com Cảm ơn NM và TC.
Xin có vài hàng với Nguyệt Mai:

Ta đã “góp hết buồn chung lại”,
“Làm gói ân tình thương mến trao”,
Nhưng vì mỗi người đi mỗi ngã,
Nên gói ân tình vẫn chẻ đôi.

DTQT.

Trần Thị Nguyệt Mai

Original Painting 35 x 28 Autumn Walk Couple by ArtonlineGallery, $155.00 | Kunst ideeën, Verfkunst, Idee verfSource: Artonline Gallery

Một chiều hanh nắng, heo may gió
Thu, lá vàng phai úa ngõ sân
Hai người, hai hướng trời xa lại
Ngồi bên nhau nghe lòng bâng khuâng

Ta uống đau, người cũng nếm sầu
Muối đời cùng mặn cả môi nhau
Sao không góp hết buồn chung lại
Làm gói ân tình thương mến trao?

Người lỡ yêu, ta lỡ dại khờ
Quá nửa đời tình bỗng bơ vơ
Gặp nhau nào biết duyên hay mộng
Xin gởi vào thơ một chút mơ…

Trang Châu

View original post

24 thoughts on “Hương Muộn

   1. Chị Dã Thảo mến,
    Nhà thơ Trang Châu nhờ NM chuyển lời cảm ơn đến chị đã reblog bài thơ này.
    Thân chúc chị một cuối tuần vui.
    Nguyệt Mai

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.