BÀI VIẾT BẰNG CHỮ VIỆT (Dã-Thảo)

Cùng Bạn Đọc,

Chuyện vui nhưng không thể phê bình, vì máy bị hư không đánh tiếng Việt được, xin lỗi các bạn nhé. Lỗi này không phải tại tôi. Bây giờ học được rồi mừng quá đi thôi. Không biết tôi chạm phải phím nào mà làm thay đổi cả hệ thống đánh máy bằng tiếng việt như vậy nữa. Nhưng tôi phải chịu khó nhớ những cách viết khác nhau ở mỗi chỗ:

Đánh vào khung của bài đăng trên mạng phải đổi là: “V” mới đánh tiếng Việt được và cách viết cũng khác, nghĩa là phải bấm như sau:

Dấu sắc phải đánh vào chữ “S”

Dấu huyền phải đánh vào chữ “F”

Dấu nặng phải đánh vào chữ “J”

Dấu hỏi phải đánh vào chữ “R’

Dấu ngã phải đánh vào chữ “X”

Hai chữ “O” thành chữ “Ô”

Hai chữ “A” thành chữ “”

Dấu “ă” đánh chữ a rồi chữ “W

Chữ “ư” đánh chữ “U” rồi chữ “W”

Trong lúc bài thường ở ngoài phải đánh như sau:

Dấu sắc đánh chữ rồi đánh số “1”

Dấu “huyền” đánh chữ rồi đánh số “2”

Dấu “hỏi” đánh chữ rồi đánh số “3”

Dấu “ngã” đánh chữ rồi đánh số “4”

Dấu “nặng” đánh chữ rồi đánh số “5”

Dấu “Ô” đánh chữ rồi đánh số “6”

Dấu “Ư” đánh hai chữ “U”

Dấu “Ơ” đánh hai chữ “O”.

Đặc biệt cách đánh này có thể chỉ dành cho máy của Dã-Thảo vì PC này không còn mới nữa… Ngồi buồn không biết làm gì viết vài hàng gởi Bạn, đọc chơi cho vui.

Hôm nay mình dùng cái Laptop để “post” bài này lên còn cái máy kia nó “Im” luôn rồi. Cái Laptop này cũ nên mình cho “Hắn” ngồi một xó lâu rồi vậy mà bây giờ vẫn còn hữu dụng thấy thật là dễ thương! Vì thế cho nên những gì cũ bây giờ mình dồn lại một đống. “Cái” phòng làm việc và “Cái” phòng ngủ của mình cứ cằn nhằn tối ngày: -“Trời ơi, sao bây giờ “Mẹ” hà tiện quá vậy, không có chỗ để rục rịch nữa rồi hu hu hu…”

Thân mến,

DTQT. 30/09/2021

13 thoughts on “BÀI VIẾT BẰNG CHỮ VIỆT (Dã-Thảo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.