LỄ NHẬP QUAN THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH.

Cùng Bạn Đọc,

Mời Bạn Nhìn vào giờ phút cuối của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, của một đời người, ta có thể biết được cuộc sống đạo đức của người đó như thế nào. Nam Mô A Di Đà Phật.

Chúc các Bạn thân tâm thường an lạc.

Thân mến,

DTQT. 29/01/20

Thiền sư Thích Nhất Hạnh được các tăng ni di chuyển từ mật thất đến thiền đường Trăng Rằm Tổ đình Từ Hiếu (TP Huế) để thực hiện nghi lễ nhập kim quan.

Lễ nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Đông đảo đệ tử tham gia Lễ nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

6 thoughts on “LỄ NHẬP QUAN THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.